Behandlingen

Första besöket:

Man börjar behandlingen med att man gör en grundlig anamnes. Jag kommer dels att tona in på ditt djur telepatisk för att få information om hur det mår och känner sig och hur den känns i kroppen, och jag kommer att ställa en mängd olika frågor till dig som djurägare. Jag kommer inte att enbart fråga om det aktuella symtom du söker för, utan vill ha en heltehtsbild av djuret.

Utredning – anamnes

Jag kommer till exempel att fråga om hur den sover, hur och vad den äter och inte äter, om den är varm eller kall av sig, rädslor, tidigare sjukdomshistoria senaste veterinärbesök och eventuella behandlingar, om den går på någon medicin, vilka vaccinationer den fått och när osv. Bra om du tänker till och har så mycket information som möjligt till hands innan vårt samtal med andra ord.

Jag kommer att ta fram det medel som stämmer bäst med djurets aktuella konstitution, som du får ge ditt djur. Betrakta sedan ditt djur, alla små och stora förändringar. Det första som brukar kunna märkas är humöret, att djuret blir gladare och öppnare te.x. Ibland kan gamla symtom dyka upp och försvinna efter ett tag, det är helt normalt och visar att kroppen jobbar med läkningen.

Notera sedan ditt djur noga i stort och smått, t.ex. humöret, avföringen, matvanor, päls, sömn, reaktioner osv.

Uppföljning

Cirka 6 veckor efter behandlingen har vi ett uppföljande samtal där vi går igenom vad som skett, vilka symtom som försvunnit eller dykt upp, och ser om det är samma medel som skall ges fortsatt, eller om det är aktuellt att byta medel. Eller att djuret faktiskt har blivit fri från sitt problem!

Om det dyker upp oväntade problem eller om något som inte känns bra skall du naturligtvis höra av dig.

DISTANSBEHANDLING:

Det fiffiga med dagens kommunikationssamhälle är att det funkar precis lika bra att göra en utredning på distans! Då kan man få samma hjälp oavsett var man bor, eller om nu terapeuten råkar bo vackert men aningens oländigt till på bonnavischan i Sörmland. Jag vill innan samtalet ha minst en, men gärna flera bilder på ditt djur. En bild där ögonen syns tydligt.

Vi gör intervju och anamnes på telefon eller Skype/Messenger.

Vill du ha hjälp – boka tid för konsultation!