Homeopati

Första gången jag besökte en homeopat var för 30 år sedan. Under årens lopp har jag träffat på en rad olika homeopater, en del mer imponerande, andra mindre – precis som läkarkåren i övrigt och allt annat i livet. Men jag har utan tvekan fått en empirisk kunskap i hur effektiv och djupgående en väl utförd homeopatisk behandling kan vara, både för människor och djur, och fascinerats över att man jobbar i så många fler dimensioner av läkande jämfört med vanlig skolmedicin. 

Varför homeopati?

Med hjälp av homeopati kan vi hjälpa både oss själva och våra fyrfota vänner på ett naturligt och skonsamt sätt, utan att belasta vare sig våra kroppar eller miljön med skadliga kemikalier och gifter som man tyvärr ofta får på köpet med vanliga läkemedel.

Varför använder man giftiga ämnen?

Vadå, inte gifter i homeopati, herregud du ordinerade ju just arsenik, hur giftigt är inte det på en skala?!!

ALLT är ett gift, det är doseringen som avgör. Dricker du mycket vatten på kort tid kollapsar njurarna av att saltbalansen ändras så dramatiskt – det finns flera tragiska fall där personer dött på grund av detta i t.ex. tävlingar där man skall dricka mest på kortast tid. Så även något så harmlöst som rent dricksvatten är de facto livsfarligt i en viss dosering.

Inom homeopatin arbetar man med ämnen från djur och natur som är mycket starkt utspädda. Det är ämnets elektromagnetiska frekvens man arbetar med, inte dess materiella beståndsdelar. Därför använder man många substanser som i naturlig form är starkt toxiska, som arsenik, ormgift, spindelgift, giftiga växter osv. men i en sån extrem utspädning att vi idag inte har möjligheten att ens mäta att molekyler från ämnet finns i medlet. Man använder också ämnen som inte har någon medicinsk egenskap i sin fysiska form, som t.ex. koksalt som är ett stort homeopatiskt medel.

Det är just den detaljen med oförmågan att mäta som gör att man på vissa håll hävdar att det inte fungerar och är bluff. Att vi inte kan se eller mäta något betyder inte att det inte finns, det betyder bara att vi ännu inte har den kunskapen och möjligheten, eller att vi tittar på företeelsen i fel perspektiv. Jorden var rund redan från början, även om vi länge inte kunde se, förstå eller mäta det.

Hur fungerar det?

Grundprincipen inom homeopati är att lika botar lika – ”similia similibus curentur”.

Homeopatins fader, käre Hahnemann, en läkare som levde förvånansvärt länge under 17- och 1800 talet (88 år är en rätt imponerande ålder på den tiden!) var både djupt besviken och oerhört frustrerad över att behandlingarna mest bestod av åderlåtning och lavemang, och att man oftast gjorde de som var sjuka ännu sjukare med svåra biverkningar, eller i värsta fall tog livet av dom.

Samuel Hahnemann

”Förgiftningar och andra biverkningar av läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdomar och cancer i USA och Europa”.

Källa:  http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/03/Dod-pa-recept/

Tiden går, men vissa saker består uppenbarligen.

Han höll på och klurade lite med läkemedel och upptäckte att om en frisk person, i det här fallet han själv, fick  kinabark så uppstod samma symtom som när man har malaria. Han klurade lite till och kom fram till att om man ger kinabark till en person som har malaria,  så tar symtomen ut varandra och kroppen kan läka ut sjukdomen.

Eftersom en rad medel är direkt dödligt giftiga i ren form klurade han också ut att de måste spädas rätt ordentligt, och upptäckte då att ju mer man spädde ut dom, desto mer kraftfulla blev dom, samtidigt som eventuella biverkningar försvann. Klurigt det där som sagt, mycket klurigt.

Man behandlar helheten – inte enskilda symtom

Inom homeopatin delar man i stort uppfattning om anatomi och sjukdomars förlopp med den man har inom skolmedicinen.  Det som väsentligt skiljer de olika behandlingsformerna åt är att man inom homeopatin inte inriktar sig på ett speciellt symtom eller sjukdom, utan behandlar hela individen, där kropp och själ har ett ofrånkomligt samband. Man betraktar individen som helhet med ett antal sjukdomssymtom som sammantaget sett är individuella.

Ett symtom är en signal på att något inte står rätt till i kroppen, så att stänga av ett symtom för att slippa obehaget är som att stänga av brandvarnaren för att slippa oljudet.

När man provat fram de olika medlen så har en testgrupp angett vilka symtom som uppstått, både fysiskt, mentalt och själsligt, och dessa har sedan registrerats för respektive medel.

När en homeopat träffar en patient så gör man en noggrann intervju där man frågar om många saker som man normalt sett inte är van vid hos en traditionell läkare, t.ex. vilken mat man tycker om eller inte, vilka rädslor man har, om man har några återkommande eller speciella drömmar, vilken tid på dygnet eller året som är bättre och sämre, tidigare medicinering, vaccinationer, sjukdomshistoria osv. Listan kan göras lång. Sedan väljer man det medel där helheten av alla symtom stämmer bäst med den symtombild personen har givit.


Djurkommunikation är ett mycket praktiskt hjälpmedel när man arbetar som djurhomeopat

Därav anledningen att två personer som söker för samma sak, låt oss säga migrän som exempel, kan få helt olika medel ordinerade. Det är inte migränen i sig man behandlar som en separat företeelse, det är obalansen som uppstått och som i sin tur ger upphov till migränen, och andra sammantagna symtom personen uppvisar, man behandlar.

”Homeopatin botar så snabbt, tillförlitligt och oskadligt som det går, med ett optimalt valt läkemedel i minsta möjliga dos.”

Hur snabbt får man effekt?

Det är väldigt olika. Vissa saker löser man blixtsnabbt inom några minuter, andra  saker tar längre tid, och det är ju ganska rimligt att något som legat och grott och blivit befäst och kanske undertyckt av mediciner under många år inte försvinner på en kafferast.

Eftersom man går på djupet och behandlar själva orsaken till problemet, och hjälper kroppen att själv läka det som är fel – istället för att bara stänga av ett symtom – får man inte alltid lika snabb effekt som man kanske är van vid med vanliga läkemedel  t.ex. kortisonbehandling, speciellt vid kroniska sjukdomar.

Akuta behandlingar

Självklart använder man homeopatiska medel även i akuta situationer och då riktar man in sig på att häva det som är det specifika symtomet, som ett fysiskt eller psykiskt trauma, en skada som uppstått, ormbett, bistick, influensa, mensvärk, urinvägsinfektion, huvudvärk, fång, kolik, förstoppning, magsjuka, förgiftning eller något annat akut tillstånd. Man har stor nytta av ett litet hemmaapotek med några viktiga homeopatmedel för att akut hjälpa både två-och fyrbenta när det behövs.

Som exempel blev sambon getingstucken nu i somras. Han är allergisk – akut läge med andra ord. Åsa sprang som en hind in och ryckte åt sig en flaska Apis – ett medel gjort från bin – sprang ut igen och såg att han började bli blek och skakig. Uj, uj…

I med medlet så fort som möjligt, jag tog också eterisk olja av geranium och strök på bettet, det har en smärtstillande effekt och drar ut giftet ur bettet.

Ganska omgående började färgen komma tillbaka och allmäntillståndet stabiliserades, och efter 10-15 minuter var han helt som vanligt igen. Phew.

Lilla Kalle fick var med om samma incident för 2 år sen, och fick samma behandling, det hjälpte honom också, men han tycker fortfarande att dom där som flyger och brummar är superläskiga och bör hållas på så långt avstånd som möjligt!

Biverkningar

Traditionella läkemedel har som bekant en lista med vilka biverkningar som allmänt hör till medlet.  Inte helt sällan får man ytterligare en medicin mot biverkningarna. Och sen en till  mot biverkningarna av denna osv. Jag har sett detta ett otal gånger hos mina klienter på humansidan, som vill ha hjälp att minska medicinlistan. Onekligen en mycket smart intäktsmodell. Speciellt eftersom många mediciner inte botar sjukdomen utan ordineras att tas livsvarigt.

Så är inte fallet med homeopatmedel, även om tillsynes oönskade effekter kan förekomma vid en behandling.

Det kan uppstå en så kallad förstförsämring när kroppen skall ”slänga ut” sjukdomen. Då kan symtomen kännas värre till en början, för att sedan försvinna.

Jag brukar jämföra företeelsen med att när man städar så ser det ju ofta ut som kriget när man sätter igång, man drar fram grejor, dammet yr och det ser värre ut än någonsin. Men det är nödvändigt att dra fram soffan för att komma åt dammet under, eller ta ut grejorna i garderoben för att kunna rensa och komma i ordning.

Så en förstförsämring är med andra ord ett tecken på att man valt rätt medel eftersom kroppen börjat jobba med symtomen, det innebär inte att sjukdomen blivit värre.  Och det kan vara tryggt att veta att det långt ifrån alltid blir en sådan effekt.

När man behandlar så jobbar man med de senaste symtomen först, när de försvunnit kommer man djupare och gamla obalanser som tryckts undan av de nya symtomen kan komma fram igen, t.ex. ett eksem som man tidigare besvärats av. Detta betyder inte att man återinsjuknar, utan att kroppen nu har fått möjlighet att jobba med och läka ut det gamla som legat gömt som ett lager inne i kroppen.

Symtomen försvinner i omvänd ordning från att de uppträtt om man jobbar med klassisk homeopati, så återigen kan man jämföra med att städa garderoben. Du måste börja rensa ut prylarna längst fram innan du kan nå dom gamla grejorna du kanske till och med glömt bort fanns långt in i gömmorna.

Ett vanligt exempel är att barn som behandlas med kortison mot eksem, efter hand ofta utvecklar astma. (Kortisonet trycker in sjukdomen i kroppen). Om man behandlar homeopatiskt så kommer astman först att försvinna, och då kan eksemen komma tillbaka och blossa upp igen, för att sedan försvinna – för gott.

Vad är ”klassisk homeopati”

Vad är en klassisk homeopat?  Vad är skillnaden mellan att ”bara” vara homeopat?

Constantine Hering – Homeopatins Indiana Jones

Det som framförallt kännetecknar en klassisk homeopat innebär att man jobbar efter de lagar, teorier och arbetssätt som Hahnemann och grabbarna kommit fram till. Man använder med ett medel i taget, man gör en analys av de symtom personen uppvisar och väljer det medel som motsvarar bilden, ett s.k. konstitutionsmedel.

Man använder alltså inte flera medel samtidigt för att behandla flera olika symtom, utan jobbar med varje ”lager” separat i en hierarkisk process och väljer det medel som bäst svarar mot patientens aktuella tillstånd, för att i tur och ordning rensa ut de sjukdomar och tillstånd som finns i kroppen som skapar obalans, för att åstadkomma ett varaktigt läkande.