Vanliga frågor

Hur lång tid tar det innan man får resultat?

Med rätt medel kan man se en förändring omedelbart, ibland inom en kvart efter att djuret fått medlet. Sedan beror det naturligtvis på en mängd saker som kan påverka behandlingen.

Ett besvär som funnits under lång tid, och kanske undertryckts med olika läkemedel kan ta längre tid att läka ut, vilket är helt rimligt vid en smula eftertanke.

Om djurets miljö är en orsak till problemet måste man naturligtvis försöka rätta till de aspekterna för att en fullständig läkning skall kunna ske. Det kan handla om ett stall som skapar sjukdom pga. fukt eller damm, stress,  felaktig kost, djuret känner sig missförstått utifrån sina etologiska behov, eller känner sig hotad av eller vantrivs med en annan flockmedlem eller på dagis.  Här är djurkommunikation en stor tillgång i arbetet.

Vilket medel använder man för den och den sjukdomen?

Den frågan ställs ofta, men får samma svar. Det beror på vilken individ magen, hovarna, tassarna, öronen, lederna, huvudet, sköldkörteln osv. sitter på och hur dess konstitution ser ut i övrigt. Vid akut behandling använder man speciella medel för att häva eller läka något som tillkommit utifrån eller orsakar stor smärta eller lidande, som t.ex akut fång eller en skada.

Men för att komma till rätta med ett problem på sikt,  som är återkommande eller kroniskt så måste man ta fram det medel som passar på just den individ som berörs. Två individer som söker för klåda som till synes är likartad, kan få två helt olika medel eftersom dom är olika i sin karaktär i övrigt.

Man behandlar inte enskilda symtom, man behandlar hela individen, det är det enda sättet att skapa ett varaktigt botande.

Kan jag ge mitt djur homeopatmedel även om den går på ett annat läkemedel?

Ja, den homeopatiska behandlingen stör inte den veterinärmedicinska behandlingen.

Vilka djur kan man behandla med homeopati?

Alla djur kan behandlas.

Finns det några garantier för att djuret blir helt friskt?

Det vore oseriöst att ställa sådana garantier, oavsett om man är läkare eller homeopat eller sysslar med någon annan form av terapi. Det finns ingen metod som alltid botar allt, men det finns heller ingen sjukdom som inte har blivit botad.

Att bli botad betyder att man är frisk och fri från sina besvär. Livslång medicinering med undantryckande av symtom är inte samma sak som att bli botad med andra ord.

Men oavsett situation kan man alltid göra en skillnad till det bättre!